wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji
Nazwa skrócona: Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji
Symbol: ZBI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji pozostają zagadnienia wynikające z w właściwych ustaw dotyczących:
1) Informacji niejawnej;
2) Ochrony danych osobowych.
2. Pracownicy Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
3) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
4) Realizują uchwały i zarządzenia;
5) Udzielają informacji;
6) Prowadzą czynności kancelaryjne;
7) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
8) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05