wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nazwa skrócona: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Symbol: WES
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: SEKRETARZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: SEKRETARZ MIASTA
Dni i godziny pracy: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Zespołu ds. gjo i organizacji pozarządowych pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Działalności kulturalnej;
2) Ochrony zdrowia;
3) Pomocy społecznej;
4) Oświaty;
5) Kultury fizycznej, sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki;
6) Działalności pożytku publicznego i wolontariatu;
7) Osób niepełnosprawnych;
8) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
2. Pracownicy Zespołu ds. gjo i organizacji pozarządowych w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Udzielają informacji;
4) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
5) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
6) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
7) Realizują uchwały i zarządzenia;
8) Wpierają, monitorują i kontrolują działanie gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
9) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
10) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05