wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Symbol stanowiska: SOC
Nazwa stanowiska: STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

STANOWISKO DS. OBRONNYCH
Zadaniem stanowiska jest prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej przez przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie gminy, w tym:
1) wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
2) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
3) opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej miasta ;
4) kierowanie organizacją szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem
ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
5) utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
oraz prowadzenie okresowych treningów;
6) konserwacja urządzeń alarmowych i ostrzegania ludności;
7) kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludności;
8) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną , powoływanie miejskich i zakładowych struktur formacji obrony cywilnej;
9) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
10) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń, nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;
11) prowadzenie spraw obronnych i akcji kurierskiej oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi,
12) doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do służby wojskowej w razie mobilizacji."

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-24
Data udostępnienia informacji 2004-11-24