wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje o Uchwale numer: LIV/497/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Numer: LIV/497/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-11-08
Data wejścia w życie: 2019-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dz.Urz. Woj. Pomorskiego
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uchwała Treść uchwały [178,88 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-11-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Baranowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-11-08
Data udostępnienia informacji 2018-11-08