wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Organizacje pozarządowe i wolontariat
Aktualności - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2021-05-21 Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Paulina Berent
2019-01-08 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT: Paulina Berent
2018-02-12 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Paulina Berent
2017-08-14 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Eliminacyjne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Bełchatów 2017".
2017-06-19 OGŁOSZENIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PULICZNEGO Olga Jaros
2017-03-21 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Gminne obchody Dnia Strażaka wraz z Jubileuszem 80-lecia OSP Podwody" Olga Jaros
2017-02-08 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Olga Jaros
2017-01-18 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Olga Jaros
2016-09-15 Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego. Kamila Dłubakowska
2016-04-29 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządzowymi w 2015 r. Kamila Dłubakowska
2015-07-10 Oferta z realizacji zadania publicznego Lidia Brózda
2014-04-24 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu w 2013 r. Brózda Lidia
2014-01-16 Otwarty Konkurs Ofert Lidia Brózda
2013-11-14 Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Brózda Lidia
2013-10-31 Ogłoszenie w sprawie konsultacji Brózda Lidia
2013-04-25 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu w 2012 r. Brózda Lidia
2013-02-26 Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013r Lidia Brózda
2013-01-29 Zaproszenie do udziału w pracacji Komisji Konkursowych Brózda Lidia
2013-01-15 Otwarty Konkurs Ofert
2012-11-12 Współpraca Gminy Bełchatów z org. pozarządowymi oraz podmiotami na 2013 r. Lidia Brózda
2012-07-11 Oferta realizacji zadania publicznego
2012-07-11 Oferta realizacji zadania publicznego
2012-05-17 Oferta realizacji zad. publ. - "Turnus rehabilitacyjny w Darłówku Zachodnim"
2012-05-04 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organiz. Pozarządowymi w 2011 r.
2012-03-12 Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
2012-02-14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych
2012-01-31 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2012 roku
2012-01-23 Konkurs ofert
2011-10-28 Program współpracy pomiędzy Gminą Bełchatów a Organizacjami Pozarządowymi w 2012
2011-05-11 Konkurs ofert