wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy Bełchatów -

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30:00-17:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Referat Administracyjno-Kadrowy Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat Budżetu i Finansów Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat ds. Infrastruktury Technicznej Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Wójt Gminy Bełchatów Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Wt 13:00-17:00
Cz 9:00-12:00
Skarbnik Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Sekretarz Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat Organizacyjno-Gospodarczy Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Zespół Radców Prawnych
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Referat Promocji i Funduszy Zewnętrznych Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Zespół Spraw Obywatelskich Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Zastępca Skarbnika Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Wydział Rozwoju Gminy Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Stanowisko samodzielne Asystent Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Stanowisko samodzielne Rzecznik Prasowy Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Referat Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych