wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XI/90/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Cedry Wielkie"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Cedry Wielkie"
Numer: XI/90/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-10-26
Data wejścia w życie: 2011-10-26
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): zaopatrzenie w energię cieplną
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie programów gospodarczych
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [29,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-10-31

 Załączniki

Zał. nr 1 - I część Aktualizacja założeń do "Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe do 2030 roku" [1,85 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Zał. nr 1 - II część [324,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Zał.nr 1 - III część [3,83 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Zał.nr 1 - IV część [4,41 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Załącznik nr 1.1 zał.graficzny - spalanie biomasy [1,57 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Załącznik nr 1.2. zał. graficzny - elektrociepłownia na biomasę [1,77 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Załącznik nr 1.3 zał. graficzny - biogazownia [1,58 MB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz
Załącznik nr 2 Prognoza oddziaływania na środowisko [558,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-31 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-10-31
Data udostępnienia informacji 2011-10-31