wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LI/402/24 2024-03-28 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/366/23 2023-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XLIII/327/23 2023-04-20 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/302/23 2023-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/285/22 2022-11-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/284/22 2022-11-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXVIII/220/2021 2021-12-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/219/2021 2021-12-07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXVII/207/21 2021-11-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVIII/145/2020 2020-11-27 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg TAK Uchwalony obowiązujący
XII/98/2020 2020-01-17 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
IX/81/2019 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
II/10/18 2018-12-18 w sprawie określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/258/17 2017-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXIII/257/17 2017-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia