wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLVI/354/23 2023-10-13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2035 NIE Uchwalony obowiązujący
XLVI/353/23 2023-10-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLV/350/23 2023-08-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie NIE Uchwalony obowiązujący
XLV/349/23 2023-08-28 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/336/23 2023-06-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2034 NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/335/23 2023-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/329/2023 2023-04-20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/328/23 2023-04-20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/320/23 2023-03-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 – 2034 NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/219/23 2023-03-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/301/23 2023-02-28 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XL/299/222 2022-12-21 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023 - 2034 NIE Uchwalony obowiązujący
XL/300/22 2022-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XL/291/22 2022-12-21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie NIE Uchwalony obowiązujący
XL/290/22 2022-12-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia