wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)
Grzegorz Lechman Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (KIGK)
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)
Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy (SE)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Kornath Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. obywatelskich (VV)
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)
Ewelina Jastrzębska Stanowisko Urzędnicze ds. Funduszy Unijnych (FU1)
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS)
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)
Marzena Kołodziej Obsługa Rady Gminy (RG)
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)
Grzegorz Lechman Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (KIGK)
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)
Renata Nalińska Specjalista ds. płac pracowników oświaty (OS)
Ewelina Paracka Inspektor ds. funduszy unijnych/Z-ca Kierownika USC (ZZ)
Sylwia Patok Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)
Dorota Piechowska Sekretarka (SK)
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Justyna Kornath Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)Skarbnik Gminy
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)Samodzielne stanowisko pracy ds.: inwestycji
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)Wójt Gminy
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Zastępca kierownika USC
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. obywatelskich (VV)STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)Obsługa Informatyczna
Ewelina Jastrzębska Stanowisko Urzędnicze ds. Funduszy Unijnych (FU1)STANOWISKA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)Zastępca Wójta
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS) 
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Marzena Kołodziej Obsługa Rady Gminy (RG)Biuro Rady Gminy
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)REFERAT FUNDUSZY UNIJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Grzegorz Lechman Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (KIGK)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)Referat Oświaty Sportu i Rekreacji
Renata Nalińska Specjalista ds. płac pracowników oświaty (OS)REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Ewelina Paracka Inspektor ds. funduszy unijnych/Z-ca Kierownika USC (ZZ)URZĄD STANU CYWILNEGO
Sylwia Patok Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Dorota Piechowska Sekretarka (SK)STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2022
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Anna Szachniewicz   2023-05-19
   Witold Dąbrowski (Prezes zarządu)   2023-04-28
   Mirosława Matyjas (Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych)   2023-04-27
   Beata Kwiecień (Dyrektor Szkoły)   2023-04-26
   Łukasz Żarna (Dyrektor ŻOKiS)   2023-04-26
   Dorota Nawrocka (Dyrektor biblioteki)   2023-04-26
   Joanna Stępień (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich)   2023-04-24
   Janina Gruchocka (Dyrektor ORW "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach)   2023-04-24
   Agnieszka Kuniszewska   2023-04-11
   Beata Kaczmarek-Galińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2022-01-24
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2021
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013