wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
Zarządzenie Nr 29/2020 2020-04-22 Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny NIE Uchwalony obowiązujący
Zarządzenie Nr 70/2019 2019-10-23 Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny NIE Uchwalony obowiązujący
Zarządzenie Nr 45/2019 2019-07-17 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 17 lipca 2019 r.zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Cedry Wielkie NIE Uchwalony obowiązujący
Zarządzenie Nr 126/2018 2018-12-27 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/318/14 2014-04-15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXVII/309/14 2014-04-15 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/307/14 2014-03-28 w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXVIII/232/13 2013-06-12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2012 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Zarządzenie Nr 8/2013 2013-01-25 Regulamin organizacyjny TAK Uchwalony obowiązujący