wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 85/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniające Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia ĄRegulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w PiastowieÓ.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniające Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia ĄRegulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w PiastowieÓ.
Numer: 85/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-06-22
Data wejścia w życie: 2015-06-22
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2015-06-22
Komórka organizacyjna: Burmistrz
Zarządzenie Treść zarządzenia [68,26 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Janina Orysiak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Grzegorz Szuplewski
Data wytworzenia informacji 2015-06-24
Data udostępnienia informacji 2015-06-24