wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje o Zarządzeniu numer: IV/38/19

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaia przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (VII edycja)
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaia przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (VII edycja)
Numer: IV/38/19
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-01-30
Data wejścia w życie: 2019-01-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Zarządzenie Treść zarządzenia [1,56 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-04-23

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-04-23
Data udostępnienia informacji 2019-04-23