wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII/107/19 2019-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK 0
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od śrdków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/19 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/84/19 2019-08-07 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
III/26/18 2018-12-28 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 . do 26 lipca 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
II/13/18 2018-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
II/12/18 2018-12-06 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
II/11/18 2018-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
II/10/18 2018-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/283/17 2017-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/282/17 2017-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIV/226/17 2017-03-31 w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/213/17 2017-02-02 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/211/17 2017-02-02 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn TAK Uchwalony oczekujący
XXX/205/16 2016-12-28 zmieniająca Uchwałę Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia