wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIII/275/21 2021-07-23 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/252/21 2021-05-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX/250/21 2021-05-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta i Gminy Działoszyn na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI/234/21 2021-03-19 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/210/20 2020-11-26 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych NIE Uchwalony oczekujący
XXV/157/20 2020-05-26 uchylając uchwałę nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej NIE Uchwalony oczekujący
XVII/107/19 2019-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK 0
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od śrdków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/19 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/84/19 2019-08-07 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
III/26/18 2018-12-28 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 . do 26 lipca 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
II/13/18 2018-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
II/12/18 2018-12-06 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
II/11/18 2018-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia