wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Zamówienia publiczne urzędu i jednostek organizacyjnych

Rok:
v
Tryb zamówienia:
v
Rodzaj zamówienia:
v
Przedmiot zamówienia:
v
Wadium:
v
Wyczyść

Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Termin składania ofert 
Wysokość wadium 
Tryb zamówienia 
Krótki opis 
Znak Sprawy 
Które postępowanie 
Nazwa Jednostki 
2020-11-1931 500,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścic...IZP.GPOŚ.V.271.1.21.20201Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
2020-11-106 500,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn...IZP.GPOŚ.V.271.1.23.20201Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
2020-11-055 000,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn...IZP.GPOŚ.V.271.1.22.20203Urząd Miasta i Gminy Działoszyn