wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Uchwały w sprawie uchwalenia i zmian Statutu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LIX/393/18 2018-10-17 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wyogów, jakim muszą odpowoadać składane projekty TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/391/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Pieńki Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/390/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/389/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trębaczew Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/386/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sadowiec Wrzosy Gminy Działoszyn NIE Uchwalony obowiązujący
LIX/385/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sadowiec Wieś Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/384/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raciszyn Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/383/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Posmykowizna Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/382/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niżankowice Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/381/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lisowice Gmminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/380/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolonia Lisowice Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/379/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kiedosy gmina Dzialoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/378/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grądy Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/377/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Draby Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
LIX/376/18 2018-10-17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bobrowniki Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący