wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Nazwa skrócona: ZK
Symbol: ZK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Piłsudskiego
Działoszyn 98-355
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Z zakresu spraw wojskowych:
1)Przygotowanie oraz prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
2)Współudział w przeprowadzeniu poboru, sporządzanie list poborowych oraz jej zatwierdzenie.
3)Prowadzenie postępowania przymuszającego odnośnie przedpoborowych lub poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji bądź na komisji lekarska,
4)Prowadzenie ewidencji przedpoborowych, oraz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
5)Kompletowanie dokumentacji o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
6)Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
7)Aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej,
8)współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów,
9)współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.Obrona cywilna:
Powadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i p.poż, a w szczególności:
1)organizacja formacji obrony cywilnej,
2)zabezpieczenie i organizacja bazy służącej obronie cywilnej,
3)planów obrony cywilnej (zbiorcze Gminy),
4)planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności,
5)ewakuacja załóg zakładów pracy i ludności,
6)zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
7)nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie,
8)przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zagrożeń.
3.Szkolenia obronne i ćwiczenia:
1)szkolenie obronne i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej, formacji OC i organizacyjnych
2)ćwiczenia i treningi sprawdzające gotowość organów kierowania, formacji i systemów technicznych OC,
3)szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
4)gospodarka sprzętem OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC,
5)popularyzacja obronności i OC,
4.Świadczenia na rzecz obronności.
5.Organizowanie działań zespołu reagowania kryzysowego,
6.koordynowanie przedsięwzięć odpowiednich służb w zakresie zapobiegania i prowadzenia akcji likwidacji skutków katastrof, klęsk żywio1.Z zakresu spraw wojskowych:
1)Przygotowanie oraz prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
2)Współudział w przeprowadzeniu poboru, sporządzanie list poborowych oraz jej zatwierdzenie.
3)Prowadzenie postępowania przymuszającego odnośnie przedpoborowych lub poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji bądź na komisji lekarska,
4)Prowadzenie ewidencji przedpoborowych, oraz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
5)Kompletowanie dokumentacji o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
6)Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
7)Aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej,
8)współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów,
9)współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.Obrona cywilna:
Powadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i p.poż, a w szczególności:
1)organizacja formacji obrony cywilnej,
2)zabezpieczenie i organizacja bazy służącej obronie cywilnej,
3)planów obrony cywilnej (zbiorcze Gminy),
4)planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności,
5)ewakuacja załóg zakładów pracy i ludności,
6)zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
7)nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie,
8)przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zagrożeń.
3.Szkolenia obronne i ćwiczenia:
1)szkolenie obronne i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej, formacji OC i organizacyjnych
2)ćwiczenia i treningi sprawdzające gotowość organów kierowania, formacji i systemów technicznych OC,
3)szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
4)gospodarka sprzętem OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC,
5)popularyzacja obronności i OC,
4.Świadczenia na rzecz obronności.
5.Organizowanie działań zespołu reagowania kryzysowego,
6.koordynowanie przedsięwzięć odpowiednich służb w zakresie zapobiegania i prowadzenia akcji likwidacji skutków katastrof, klęsk żywio1.Z zakresu spraw wojskowych:
1)Przygotowanie oraz prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
2)Współudział w przeprowadzeniu poboru, sporządzanie list poborowych oraz jej zatwierdzenie.
3)Prowadzenie postępowania przymuszającego odnośnie przedpoborowych lub poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji bądź na komisji lekarska,
4)Prowadzenie ewidencji przedpoborowych, oraz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
5)Kompletowanie dokumentacji o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
6)Realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
7)Aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej,
8)współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów,
9)współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.Obrona cywilna:
Powadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i p.poż, a w szczególności:
1)organizacja formacji obrony cywilnej,
2)zabezpieczenie i organizacja bazy służącej obronie cywilnej,
3)planów obrony cywilnej (zbiorcze Gminy),
4)planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności,
5)ewakuacja załóg zakładów pracy i ludności,
6)zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
7)nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie,
8)przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zagrożeń.
3.Szkolenia obronne i ćwiczenia:
1)szkolenie obronne i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej, formacji OC i organizacyjnych
2)ćwiczenia i treningi sprawdzające gotowość organów kierowania, formacji i systemów technicznych OC,
3)szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
4)gospodarka sprzętem OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC,
5)popularyzacja obronności i OC,
4.Świadczenia na rzecz obronności.
5.Organizowanie działań zespołu reagowania kryzysowego,
6.koordynowanie przedsięwzięć odpowiednich służb w zakresie zapobiegania i prowadzenia akcji likwidacji skutków katastrof, klęsk żywio

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • KOMUNIKAT

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-19
Data udostępnienia informacji 2009-03-19