wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)
Iwona Grzegorczyk Namyślak Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji (FN.FNB.I)
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)
Elżbieta Małgorzata Jeziak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Katarzyna Kowalska Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn (FN)
Danuta Kuśnierczyk Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Promocji i Turystyki - Pełnomocnik ds, Realizacji Projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w Mieści i Gminie Działoszyn (PŚPP.I)
Danuta Kuśnierczyk Pełnomocnik Burmistrza ds. Funduszy Unii Europejskiej (FUE)
Danuta Kuśnierczyk Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji (IZP.I)
Danuta Kuśnierczyk Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn (SMG)
Danuta Kuśnierczyk Naczelnik Wydziału (IZP.GPOŚ.I)
Ewa Magdalena Łakoma Naczelnik Wydziału - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (FPO.I.)
Mariola Paśnik Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy (Zastępca Burmistrza)
Marta Elżbieta Patocka Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego (OP.I)
Marta Elżbieta Patocka Zastępca Kierownika USC (USC.II)
Ewa Rus Naczelnik Wydziału (FNB.I)
Wojciech Józef Tkaczyński Kierownik Referatu Usług Komunalnych (RUK.I)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Krystyna Bęben Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FNB.III)
Marta Białek pomoc administracyjna ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji (FNB.V)
Anna Katarzyn Bober referent ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudzetowych (PŚPP.III)
Anna Katarzyn Bober Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.III)
Maria Barbara Bociąga podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB.II.)
Maria Barbara Bociąga Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FNB.II)
Dominika Chałaczkiewicz pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego (IZP.GPOŚ.VI)
Alicja Chojnacka podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (EL.II.)
Alicja Chojnacka Podinspektor ds. dowodów osobistych (OSO.IX)
Joanna Chwal Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału (EO.VI)
Katarzyna Cieśla pomoc administracyjna ds. finansowych oświaty ()
Karolina Ciosek Technik weterynarii - opiekun schroniska dla bezdomnych zwierzęt w Trębaczewie (RUK.I)
Ewa Derek Inspektor ds. kadr i szkoleń (OSO.V)
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)
Marta Gniecioszek Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej (OSO.II)
Zbigniew Góra główny specjalista ds. inwestycji (IZP.II)
Zbigniew Góra Główny Specjalista ds. inwestycji i rozliczeń (IZP.GPOŚ.IV)
Marcin Graczykowski Podinspektor ds. ochrony przyrody (IZP.GPOŚ.VII)
Iwona Grzegorczyk Namyślak stanowisko pracy ds. wynagrrodzeń i rozliczania dochodów gminy (FKB.IV)
Iwona Grzegorczyk Namyślak kierownik referatu księgowości budżetowej (FKB.I.)
Iwona Grzegorczyk Namyślak Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji (FN.FNB.I)
Barbara Grzesiak Podinspektor ds. finansowych oświaty (EO.IV)
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)
Barbara Jagielska pomoc administracyjna ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.III)
Strona 1 z 4 (92 pracowników)Poprzednia[1]234Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Krystyna Bęben Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FNB.III)Wydział Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji
Marta Białek pomoc administracyjna ds. księgowości budżetowej, windykacji i egzekucji (FNB.V)Wydział Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji
Anna Katarzyn Bober referent ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudzetowych (PŚPP.III)Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji (archiwalny)
Anna Katarzyn Bober Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.III)Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Inwestycji (archiwalny)
Maria Barbara Bociąga podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB.II.)Referat Księgowości Budżetowej (archiwalny)
Maria Barbara Bociąga Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FNB.II)Wydział Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji
Dominika Chałaczkiewicz pomoc administracyjna ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego (IZP.GPOŚ.VI)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Alicja Chojnacka podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (EL.II.)Referat ds. Ewidencji Ludności (archiwalny)
Alicja Chojnacka Podinspektor ds. dowodów osobistych (OSO.IX)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Joanna Chwal Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału (EO.VI)Wydział Oświaty
Katarzyna Cieśla pomoc administracyjna ds. finansowych oświaty ()Wydział Oświaty
Karolina Ciosek Technik weterynarii - opiekun schroniska dla bezdomnych zwierzęt w Trębaczewie (RUK.I)Referat Usług Komunalnych (archiwalny)
Ewa Derek Inspektor ds. kadr i szkoleń (OSO.V)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Rafał Tadeusz Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn (Burmistrz)Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Marta Gniecioszek Naczelnik Wydziału - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych (OSO.I)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Marta Gniecioszek Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej (OSO.II)Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Zbigniew Góra główny specjalista ds. inwestycji (IZP.II)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (archiwalny)
Zbigniew Góra Główny Specjalista ds. inwestycji i rozliczeń (IZP.GPOŚ.IV)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Marcin Graczykowski Podinspektor ds. ochrony przyrody (IZP.GPOŚ.VII)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Iwona Grzegorczyk Namyślak stanowisko pracy ds. wynagrrodzeń i rozliczania dochodów gminy (FKB.IV)Referat Księgowości Budżetowej (archiwalny)
Iwona Grzegorczyk Namyślak kierownik referatu księgowości budżetowej (FKB.I.)Referat Księgowości Budżetowej (archiwalny)
Iwona Grzegorczyk Namyślak Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji (FN.FNB.I)Referat Księgowości Budżetowej, Windykacji i Egzekucji (archiwalny)
Barbara Grzesiak Podinspektor ds. finansowych oświaty (EO.IV)Wydział Oświaty
Monika Małgorzata Jabłońska Naczelnik Wydziału Oświaty (EO.I)Wydział Oświaty
Barbara Jagielska pomoc administracyjna ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych (IZP.GPOŚ.III)Wydział Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Strona 1 z 4 (92 pracowników)Poprzednia[1]234Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2020
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Karolina Chyra (p.o Kierownika Środowiskowego Domu Samopomomocy w Niżankowicach)   2020-02-18
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011