wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Symbol stanowiska: OSO.V
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kadr i szkoleń

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Wykonanie czynności z zakresu prawa pracy:
1)Prowadzenie akt osobowych pracowników:
a)Urzędu Miasta i Gminy,
b)przedszkoli publicznych, szkół podstawowych i gimnazjów,
c)Miejsko - Gminnego Domu Kultury,
d)kierowników jednostek organizacyjnych,
e)OSP.
2)Przygotowanie spraw związanych z:
a)zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
b)wynagradzaniem, wyróżnianiem, karaniem, odprawami pracowników,
c)urlopowaniem i ewidencja czasu pracy,
d)wydawaniem świadectw pracy.
3)Kompletowanie wniosków o przyznanie emerytur, rent, odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu.
4)Prowadzenie archiwum akt pracowniczych.
5)Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych, związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowniczych.
6)Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów.
7)Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie nadzoru nad absolwentami.
2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa oświatowego:
1)Prowadzenie spraw organizacyjnych placówek oświatowych, w tym:
a)współdziałanie w opracowywaniu projektów organizacyjnych, statutów, regulaminów,
b)organizacja oddziałów zerowych.
2)Organizacja dowozu dzieci do szkół.
3)Współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi w zakresie organizacji i rozwoju oświaty.
4)Przygotowanie projektów ocen pracy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie spraw należących do kompetencji gminy.
5)Organizowanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
6)Przygotowanie i obsługa techniczno-organizacyjna narad, spotkań z dyrektorami placówek oświatowych.
3. Sporządzanie dokumentacji statystycznej.
4. Przygotowanie informacji o działalności placówek oświatowych.
5. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie spraw kadrowych.
6. Wykonywanie na zlecenie Sekretarza Miasta i Gminy Działoszyn lub Kierownika Urzędu czynności sprawdzających, dotyczących dyscypliny pracy w urzędzie.
7. Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z dokonywanie1. Wykonanie czynności z zakresu prawa pracy:
1)Prowadzenie akt osobowych pracowników:
a)Urzędu Miasta i Gminy,
b)przedszkoli publicznych, szkół podstawowych i gimnazjów,
c)Miejsko - Gminnego Domu Kultury,
d)kierowników jednostek organizacyjnych,
e)OSP.
2)Przygotowanie spraw związanych z:
a)zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
b)wynagradzaniem, wyróżnianiem, karaniem, odprawami pracowników,
c)urlopowaniem i ewidencja czasu pracy,
d)wydawaniem świadectw pracy.
3)Kompletowanie wniosków o przyznanie emerytur, rent, odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu.
4)Prowadzenie archiwum akt pracowniczych.
5)Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych, związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowniczych.
6)Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów.
7)Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie nadzoru nad absolwentami.
2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa oświatowego:
1)Prowadzenie spraw organizacyjnych placówek oświatowych, w tym:
a)współdziałanie w opracowywaniu projektów organizacyjnych, statutów, regulaminów,
b)organizacja oddziałów zerowych.
2)Organizacja dowozu dzieci do szkół.
3)Współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi w zakresie organizacji i rozwoju oświaty.
4)Przygotowanie projektów ocen pracy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie spraw należących do kompetencji gminy.
5)Organizowanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
6)Przygotowanie i obsługa techniczno-organizacyjna narad, spotkań z dyrektorami placówek oświatowych.
3. Sporządzanie dokumentacji statystycznej.
4. Przygotowanie informacji o działalności placówek oświatowych.
5. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie spraw kadrowych.
6. Wykonywanie na zlecenie Sekretarza Miasta i Gminy Działoszyn lub Kierownika Urzędu czynności sprawdzających, dotyczących dyscypliny pracy w urzędzie.
7. Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z dokonywanie1. Wykonanie czynności z zakresu prawa pracy:
1)Prowadzenie akt osobowych pracowników:
a)Urzędu Miasta i Gminy,
b)przedszkoli publicznych, szkół podstawowych i gimnazjów,
c)Miejsko - Gminnego Domu Kultury,
d)kierowników jednostek organizacyjnych,
e)OSP.
2)Przygotowanie spraw związanych z:
a)zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
b)wynagradzaniem, wyróżnianiem, karaniem, odprawami pracowników,
c)urlopowaniem i ewidencja czasu pracy,
d)wydawaniem świadectw pracy.
3)Kompletowanie wniosków o przyznanie emerytur, rent, odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu.
4)Prowadzenie archiwum akt pracowniczych.
5)Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych, związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowniczych.
6)Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów.
7)Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie nadzoru nad absolwentami.
2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa oświatowego:
1)Prowadzenie spraw organizacyjnych placówek oświatowych, w tym:
a)współdziałanie w opracowywaniu projektów organizacyjnych, statutów, regulaminów,
b)organizacja oddziałów zerowych.
2)Organizacja dowozu dzieci do szkół.
3)Współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi w zakresie organizacji i rozwoju oświaty.
4)Przygotowanie projektów ocen pracy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie spraw należących do kompetencji gminy.
5)Organizowanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
6)Przygotowanie i obsługa techniczno-organizacyjna narad, spotkań z dyrektorami placówek oświatowych.
3. Sporządzanie dokumentacji statystycznej.
4. Przygotowanie informacji o działalności placówek oświatowych.
5. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie spraw kadrowych.
6. Wykonywanie na zlecenie Sekretarza Miasta i Gminy Działoszyn lub Kierownika Urzędu czynności sprawdzających, dotyczących dyscypliny pracy w urzędzie.
7. Wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z dokonywanie

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Łudczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Łudczak
Data wytworzenia informacji 2006-04-03
Data udostępnienia informacji 2006-04-03