wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Symbol stanowiska: OP.II'
Nazwa stanowiska: referent ds. organizacyjno-prawnych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Obsługa organizacyjna-biurowa organu wykonawczego Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Działoszynie i jej organów, a w szczególności:
1) współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2) współudział w przygotowaniu zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3) współudział w obsłudze techniczno - biurowej sesji Rady Miejskiej w Działoszynie (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4) przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Komisji Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
5) współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
6) obsługa działalności Komisji Rady Miejskiej:
a) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej,
b) Komisji Rewizyjnej,
7) przygotowywanie i przesyłanie członkom komisji zawiadomień o terminie i tematyce posiedzeń Komisji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej,
8) udział w przygotowaniu projektów planów pracy komisji, sprawozdań z ich działalności, wniosków i opinii oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń i czynności kontrolnych tych organów,
9) przekazywane do realizacji lub rozpatrzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych komisji Rady Miejskiej właściwym komórkom organizacyjnym w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy,
2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców (wybory organów samorządu mieszkańców, prowadzenie ewidencji zgłoszonych wniosków przez ww. organy - wdrożenie ich do realizacji, ewidencja członków organów samorządu mieszkańców).
3. Techniczno - organizacyjna obsługa spotkań radnych z wyborcami, szkoleń radnych, ewidencjonowani1. Obsługa organizacyjna-biurowa organu wykonawczego Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Działoszynie i jej organów, a w szczególności:
1) współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2) współudział w przygotowaniu zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3) współudział w obsłudze techniczno - biurowej sesji Rady Miejskiej w Działoszynie (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4) przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Komisji Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
5) współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
6) obsługa działalności Komisji Rady Miejskiej:
a) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej,
b) Komisji Rewizyjnej,
7) przygotowywanie i przesyłanie członkom komisji zawiadomień o terminie i tematyce posiedzeń Komisji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej,
8) udział w przygotowaniu projektów planów pracy komisji, sprawozdań z ich działalności, wniosków i opinii oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń i czynności kontrolnych tych organów,
9) przekazywane do realizacji lub rozpatrzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych komisji Rady Miejskiej właściwym komórkom organizacyjnym w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy,
2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców (wybory organów samorządu mieszkańców, prowadzenie ewidencji zgłoszonych wniosków przez ww. organy - wdrożenie ich do realizacji, ewidencja członków organów samorządu mieszkańców).
3. Techniczno - organizacyjna obsługa spotkań radnych z wyborcami, szkoleń radnych, ewidencjonowani1. Obsługa organizacyjna-biurowa organu wykonawczego Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Działoszynie i jej organów, a w szczególności:
1) współdziałanie ze stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji oraz inne spotkania, narady robocze organizowane w ramach działalności Rady Miejskiej,
2) współudział w przygotowaniu zawiadomień dla radnych o terminie i tematyce sesji Rady Miejskiej wraz z innymi materiałami i informacjami oraz zaproszeń na sesję Rady Miejskiej dla osób zaproszonych na sesję,
3) współudział w obsłudze techniczno - biurowej sesji Rady Miejskiej w Działoszynie (protokołowanie i pomoc techniczna Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej),
4) przygotowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej projektów planów pracy Komisji Rady Miejskiej w oparciu o propozycje Burmistrza Miasta i Gminy oraz wnioski Komisji Rady,
5) współudział w przygotowywaniu sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej przekładanych na sesję,
6) obsługa działalności Komisji Rady Miejskiej:
a) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej,
b) Komisji Rewizyjnej,
7) przygotowywanie i przesyłanie członkom komisji zawiadomień o terminie i tematyce posiedzeń Komisji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej,
8) udział w przygotowaniu projektów planów pracy komisji, sprawozdań z ich działalności, wniosków i opinii oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń i czynności kontrolnych tych organów,
9) przekazywane do realizacji lub rozpatrzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych komisji Rady Miejskiej właściwym komórkom organizacyjnym w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i Sekretarzem Miasta i Gminy,
2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców (wybory organów samorządu mieszkańców, prowadzenie ewidencji zgłoszonych wniosków przez ww. organy - wdrożenie ich do realizacji, ewidencja członków organów samorządu mieszkańców).
3. Techniczno - organizacyjna obsługa spotkań radnych z wyborcami, szkoleń radnych, ewidencjonowani

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jolanta Łudczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jolanta Łudczak
Data wytworzenia informacji 2007-05-23
Data udostępnienia informacji 2007-05-23