wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Zakres działaności (kompetencje)

Symbol i Nazwa komórki
DAG - Dyrektor ds Administracyjnych i Gospodarki Odpadami
DB - Stanowisko BHP, p.poż i oc
DI - Obsługa Informatyczna
DN - Prezes Zarządu
DOCZ - Dział obsługi utrzymania czystości zasobów mieszkaniowych
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy
DR - Obsługa prawna
DRK - Główny Specjalista ds. Remontów i Konserwacji
DT - Wiceprezes Zarządu
DTM - Dział Obsługi Techniczno- Materiałowej
DTZ - Dział Obsługi Terenów Zielonych, Utrzymania Czystości, Usług Pomocniczych
DUR - Dział Usług Remontowych
DW - Dział Windykacji Sądowo-Komorniczej
DZ - Wiceprezes Zarządu
GK - Główny Księgowy
KE - Dział Ewidencji i Rozliczeń Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych
KF - Dział Finansowo-Księgowy
KW - Dział Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych
ROM I - Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr I
ROM II - Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr II
ROM III - Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr III
ROM IV - Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr IV
ROM V - Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr V
S - Sekretariat
SG - Sekcja Administracyjna i Gospodarki Odpadami, Wody Opadowe
SO - Sekcja Organizacji i Zamówień Publicznych
SP - Sekcja Zatrudnienia, Szkoleń i Płac
SZ - Schronisko dla zwierząt
TP - Dział Zarządzania Targowiskami i Parkingami
ZGK - Zastępca Głównego Księgowego