wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)
Sebastian Kosik Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG)
Dagmara Obrębska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)
Piotr Pauliński Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)
Krzysztof Polak Dyrektor ds. Realizacji Usług (DT)
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)
Dariusz Norbert Wata Prezes Zarządu (DN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)
Sebastian Kosik Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG)
Dagmara Obrębska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)
Piotr Pauliński Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)
Krzysztof Polak Dyrektor ds. Realizacji Usług (DT)
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)
Dariusz Norbert Wata Prezes Zarządu (DN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)Dział Finansowo-Księgowy
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr II
Sebastian Kosik Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr V
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)Dział Organizacyjno-Kadrowy
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG) 
Dagmara Obrębska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr IV
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr I
Piotr Pauliński Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)Dział Zarządzania Targowiskami i Parkingami
Krzysztof Polak Dyrektor ds. Realizacji Usług (DT)Dyrektor ds. Realizacji Usług
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr III
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)Sekcja Windykacji Sądowo-Komorniczej
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)Dział obsługi utrzymania czystości zasobów mieszkaniowych
Dariusz Norbert Wata Prezes Zarządu (DN)Prezes Zarządu
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych