wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jacek Bakalarczyk Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)
Beata Drećko Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)
Jadwiga Jędraszek Dyrektor ds Administracyjnych i Gospodarki Odpadami (DAG)
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG)
Łukasz Magin Prezes Zarządu (DN)
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)
Edyta Płuska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)
Krzysztof Polak Wiceprezes Zarządu (DT)
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)
Ewa Szamburska Kierownik Działu Ewidencji, Rozliczeń i Analiz Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych (KE)
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jacek Bakalarczyk Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)
Beata Drećko Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)
Jadwiga Jędraszek Dyrektor ds Administracyjnych i Gospodarki Odpadami (DAG)
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG)
Łukasz Magin Prezes Zarządu (DN)
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)
Edyta Płuska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)
Krzysztof Polak Wiceprezes Zarządu (DT)
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)
Ewa Szamburska Kierownik Działu Ewidencji, Rozliczeń i Analiz Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych (KE)
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Jacek Bakalarczyk Kierownik Działu Zarządzania Targowiskami i Parkingami (TP)Dział Zarządzania Targowiskami i Parkingami
Zofia Beśka Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (KF)Dział Finansowo-Księgowy
Beata Drećko Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami ROM V (ROm V)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr V
Jadwiga Jędraszek Dyrektor ds Administracyjnych i Gospodarki Odpadami (DAG)Dyrektor ds Administracyjnych i Gospodarki Odpadami
Bogdan Komar Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr II (ROM II)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr II
Zofia Kowalska Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego (DOK)Dział Organizacyjno-Kadrowy
Teresa Krupa Kierownik Sekcji Administracyjnej i Gospodarki Odpadami (SG) 
Łukasz Magin Prezes Zarządu (DN)Prezes Zarządu
Teresa Ochla Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr I (ROM I)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr I
Edyta Płuska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr IV (ROM IV)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr IV
Krzysztof Polak Wiceprezes Zarządu (DT)Wiceprezes Zarządu
Renata Raczkowska Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III (ROM III)Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr III
Zbigniew Smolarek Kierownik Działu Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych (KW)Sekcja Windykacji Sądowo-Komorniczej
Ewa Szamburska Kierownik Działu Ewidencji, Rozliczeń i Analiz Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych (KE)Dział Ewidencji i Rozliczeń Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych
Radosław Szczudło Kierownik Działu Obsługi Utrzymania Czystości i Usług Pomocniczych (DOCZ)Dział obsługi utrzymania czystości zasobów mieszkaniowych
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych