wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. -

poniedziałek - piątek
od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 17.00

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 -

 poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

we wtorki od 7.00 do 17.00

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 -

poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

we wtorki od 7.00 do 17.00

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 -

poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

we wtorki od 7.00 do 17.00

Rejon Obsługi Mieszkanców nr 4 -

poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

we wtorki od 7.00 do 17.00

Rejon Obsługi Mieszkanców nr 5 -

poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

we wtorki od 7.00 do 17.00

Dział Zarządzania Targowiskami i Parkingami -

we wszystkie dni tygodnia od 5.00 do 20.00

Schronisko dla zwierząt -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Prezes Zarządu poniedziałek-piątek 7-15 wtorek 15-17
Główny Księgowy poniedziałek-piątek 7-15 wtorek 15-17
Obsługa prawna poniedziałek, środa, piątek,
Dział Organizacyjno-Kadrowy poniedziałek-piątek 7-15
Stanowisko BHP, p.poż i oc poniedziałek-piątek 7-15
Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon Obsługi Mieszkańców nr I poniedziałek-piątek 7-15 poniedziałek-piątek 7-15
wtorek 7-17
Dyrektor ds. Realizacji Usług poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Sekcja Administracyjna i Gospodarki Odpadami poniedziałek- piątek 7.00-15.00
wtorek 7.00-17.00
Dział Finansowo-Księgowy poniedziałek- piątek 7-15
Dział Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych poniedziałek-piątek 7-15
Dział Windykacji Sądowo-Komorniczej
Zastępca Głównego Księgowego
Główny specjalista ds. kontroli jakości i pozyskiwania funduszy zewnętrznych 7.00-15.00 7.00-15.00