wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 32

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 32
Adres jednostki: 10-691 Olsztyn, ul. Wiecherta 14
Kod terytorialny GUS: 2862011
NIP: 739-12-44-275
REGON: 004449665
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2005-11-22
Data udostępnienia informacji: 2005-11-22

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2014-03-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 33
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 2
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Dodatkowe informacje

 

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
Nazwa organu tworzącego: Decyzja nr 12/90 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 1990,
Gmina Olsztyn Nr aktu 27/93 Prezydenta Miasta Olsztyn
Akt tworzący: Statut Szkoły Podstawowej nr 32 w Olsztynie
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr8/04/05 z dnia 1 lutego 2005 r.
Liczba zatrudnionych: 25,75
Średnie wynagrodzenie: Nauczyciele - 2 724,66. Pracownicy nie będący nauczycielami - 1 632,49.
Przedmiot działania i kompetencje: 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Informacje o użytkownikach: Dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: Aktywa trwałe:
- budynki: 542 390,37
- urządzenia techniczne i maszyny: 4 317,85

Aktywa obrotowe:
- środki pieniężne: 2 608,57

(stan na 31.12.2003 r.)
Struktura własnościowa: Majątek gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-11-22, 2003-10-09
Data udostępnienia informacji 2005-11-22, 2003-10-09