wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Informacje o Uchwale numer: XLI/197/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne
Numer: XLI/197/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-11-24
Data wejścia w życie: 2017-11-24
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [160,39 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-11-30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Kordaczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Ilczuk
Data wytworzenia informacji 2017-11-30
Data udostępnienia informacji 2017-11-30