wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Zamówienia publiczne urzędu

Rok:
v
Tryb zamówienia:
v
Rodzaj zamówienia:
v
Przedmiot zamówienia:
v
Wadium:
v
Wyczyść

Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Termin składania ofert 
Wysokość wadium 
Tryb zamówienia 
Krótki opis 
Znak Sprawy 
Które postępowanie 
2020-07-2017 000,00 złPrzetarg nieograniczonyOgraniczenie niskiej emisji w gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż ...ZPiI.271.5.20201
2020-07-150,00 złZamówienia do 30 tys. euroPrzebudowa układu pomiarowo – rozliczeniowego oczyszczalni ścieków w Serpelicach, gm. Sarn...ZpiI.271.11.20201
2020-07-130,00 złZamówienia do 30 tys. euroDemontaż, pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy...ZPiI.271/.10.20201
2020-07-130,00 złZamówienia do 30 tys. euroUsuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po naw...ZPiI.271.8.20202
2020-07-100,00 złPrzetarg nieograniczonyWykonanie na wyznaczonych obszarach sondowań geoelektrycznych elektrooporowych w celu posz...SK.7011.4.20201
2020-07-093 000,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzebudowa drogi gminnej Nr 200518W w miejscowości BużkaZPiI.271.9.20201
2020-07-093 000,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości SarnakiZPiI.271.1.20201
2020-07-090,00 złZamówienia do 30 tys. euroPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Ograniczenie niskiej emisji w gminie Sarn...ZPiI.271.5.1.20201
2020-06-221 000,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach ZPiI.271.6.20201