wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/197/2017 2017-11-24 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/196/2017 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/195/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/180/2017 2017-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis NIE Nieobowiązujący (uchylony)
XXIX/150/2016 2016-12-20 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/136/2016 2016-11-18 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/135/2016 2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/134/2016 2016-11-18 w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XXIV/119/2016 2016-08-17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/108/2016 2016-04-28 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/87/2015 2015-12-10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/79/2015 2015-11-27 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty miejscowej NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/68/2015 2015-11-27 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/67/2015 2015-11-27 w sprawie okreslenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XIV/66/2015 2015-11-27 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia