wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VIII/48/2019 2019-03-27 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych nalezności stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym NIE Uchwalony obowiązujący
IV/16/2018 2018-12-05 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
IV/15/2018 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
IV/13/2018 2018-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
LI/253/2018 2018-06-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynakgrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/197/2017 2017-11-24 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/196/2017 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/195/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/180/2017 2017-04-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis NIE Nieobowiązujący (uchylony)
XXIX/150/2016 2016-12-20 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/136/2016 2016-11-18 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/135/2016 2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/134/2016 2016-11-18 w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XXIV/119/2016 2016-08-17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/108/2016 2016-04-28 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia