wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2017
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Barbara Michoń (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnakach)   2018-04-26
   Bożena Puch (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serpelicach)   2018-04-23
   Sylewster Siennicki (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy)   2018-03-29
   Elżbieta Grażyna Kozioł (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2018-03-13
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002