wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Informacje o Uchwale numer: V/23/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Budżetowa na rok 2019
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Budżetowa na rok 2019
Numer: V/23/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-12-28
Data wejścia w życie: 2019-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji: 2019-01-17
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 957
Uchwała Treść uchwały [509,29 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-01-07

 Załączniki

Tabela 1 Dochody Budżetu Gminy w Sarnakach na 2019 rok [1,38 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Tabela 1a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok [4,27 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Tabela 3 Plan wydatków majatkowych na 2019 rok [188,93 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy w Sarnakach na 2019 rok [3,91 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Tabela Nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych [563,61 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku [112,26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Załacznik Nr 2 Plan finansowy wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych 2019 [156,15 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych [104,4 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Załącznik Nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. [151,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Załącznik Nr 4 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 [798,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz
Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki Gminy Sarnaki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2019 r [106,97 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-01-07 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Kordaczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Ilczuk
Data wytworzenia informacji 2019-01-07
Data udostępnienia informacji 2019-01-07