wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/171/2006 0206-09-29 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XXV/137/2020 2020-09-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XXV/136/2020 2020-09-10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XXII/123/2020 2020-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XXII/122/2020 2020-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomośc w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XXII/118/2020 2020-06-22 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony oczekujący
XXI/118/2020 2020-06-03 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXI/115/2020 2020-06-03 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/114/2020 2020-06-03 w sprawie przyjęcia Programuy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2020r. TAK Uchwalony oczekujący
XX/111/2020 2020-04-30 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/100/2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/99/2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XVII/86/2019 2019-12-30 Uchwała budżetowa na rok 2020 TAK Uchwalony oczekujący
XVI/85/2019 2019-11-20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/83/2019 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia