wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/171/2006 0206-09-29 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XXIX/150/2016 2016-12-20 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/138/2016 2016-11-18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/137/2016 2016-11-18 w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminuy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/136/2016 2016-11-18 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/135/2016 2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/134/2016 2016-11-18 w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 TAK Uchwalony oczekujący
XXVI/132/2016 2016-10-14 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetuuuu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym TAK Uchwalony oczekujący
XXVI/131/2016 2016-10-14 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sarnakido roku 2010" TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/123/2016 2016-09-09 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/119/2016 2016-08-17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/118/2016 2016-08-17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXI/108/2016 2016-04-28 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/107/2016 2016-04-28 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki. TAK Uchwalony oczekujący
XIX/102/2016 2016-03-30 w spraiwe określenia zasad i tyrybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia