wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/171/2006 0206-09-29 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XX/111/2020 2020-04-30 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/100/2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/99/2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XVII/86/2019 2019-12-30 Uchwała budżetowa na rok 2020 TAK Uchwalony oczekujący
XVI/85/2019 2019-11-20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/83/2019 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/82/2019 2019-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/79/2019 2019-10-19 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sarnaki TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/77/2019 2019-09-25 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/76/2019 2019-09-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/75/2019 2019-09-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XII/72/2019 2019-07-19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XII/71/2019 2019-07-19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów TAK Uchwalony obowiązujący
IX/54/2019 2019-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia popboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso TAK Nieobowiązujący (uchylony)
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia