wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/171/2006 0206-09-29 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XLII/2014/2017 2017-12-21 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Nowych Hołowczycach TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/205/2017 2017-11-24 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/204/2017 2017-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/203/2017 2017-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/199/2017 2017-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/197/2017 2017-11-24 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotyczczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/196/2017 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/195/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/189/2017 2017-09-19 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sarnakach TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/150/2016 2016-12-20 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/138/2016 2016-11-18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/137/2016 2016-11-18 w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminuy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/136/2016 2016-11-18 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/135/2016 2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia