wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIV/468/18 2018-06-21 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2017. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/465/18 2018-06-21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/464/18 2018-06-21 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/453/18 2018-05-29 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/445/18 2018-04-24 w sparwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018 - 2021. NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/444/18 2018-04-24 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/432/18 2018-03-27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018-2021. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/431/18 2018-03-27 w sprawie: zmiany budżetu gminy Szczerców na 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/409/17 2017-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018 -2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/408/17 2017-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2018 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/406/17 2017-12-28 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/401/17 2017-12-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 - 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/400/17 2017-12-11 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/407/17 2017-12-11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 -2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/391/17 2017-11-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/380/17 z dnia 25 października 2017r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia