wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIX/409/17 2017-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2018 -2021 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/408/17 2017-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2018 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/406/17 2017-12-28 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/401/17 2017-12-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 - 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/400/17 2017-12-11 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/407/17 2017-12-11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 -2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/391/17 2017-11-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/380/17 z dnia 25 października 2017r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/390/17 2017-11-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017- 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/389/17 2017-11-28 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/377/17 2017-11-20 w sprawie zmiany Wielolteniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017 - 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/376/17 2017-10-25 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXV/371/17 2017-09-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiinansowej Gminy Szczerców na tata 2017 - 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXV/370/17 2017-09-18 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/362/17 2017-08-11 w zmian w Wieloletniej Prognmozie Finansowej na lata 2017-2020. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/361/17 2017-08-11 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia