wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Longina Anna Hałada (p.o. dyrektora)   2019-04-30
   Daniela Stanisława Wieczorek (Kierwonik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie)   2019-04-30
   Sławomir Brzeziński (Kierownik ZGK GP w Szczercowie)   2019-04-30
   Łucja Maria Majchrzak (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)   2019-04-30
   Katarzyna Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach)   2019-04-30
   Justyna Felisiak (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie)   2019-04-26
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie)   2019-04-26
   Regina Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach.)   2019-04-26
   Anna Krawczyńska (z-ca kierownika)   2019-04-24
   Sylwia Dobrowolska (Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2019-04-23
   Aleksandra Barbara Siciarz (dyrektor szkoły)   2019-04-15
   Barbara Kałużewska (kierownik)   2019-03-20
   Mariusz Ignasiak   2019-02-20
   Edyta Sukiennik (dyrektor)   2018-09-21
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002