wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2020-10-30
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2020-10-20
   Łucja Maria Majchrzak (dyrektor)   2020-10-19
   Aleksandra Barbara Siciarz (dyrektor szkoły)   2020-10-19
   Justyna Felisiak (dyrektor)   2020-10-06
   Sławomir Brzeziński (dyrektor)   2020-08-21
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2020-05-29
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2020-05-29
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie)   2020-05-28
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2020-05-28
   Sylwia Dobrowolska (Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2020-04-30
   Łucja Maria Majchrzak (dyrektor)   2020-04-28
   Daniela Stanisława Wieczorek (kierownik)   2020-04-28
   Mariusz Ignasiak   2020-04-24
   Anna Krawczyńska (z-ca kierownika)   2020-04-24
   Aleksandra Barbara Siciarz (dyrektor szkoły)   2020-04-22
   Sławomir Brzeziński (dyrektor)   2020-04-22
   Justyna Felisiak (dyrektor)   2020-04-22
   Barbara Kałużewska (kierownik)   2020-03-04
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-10-15
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-10-15
   Regina Kucharska (dyrektor)   2019-10-07
   Longina Anna Hałada (p.o. dyrektora)   2019-09-30
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2019-09-27
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-09-01
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-08-31
   Regina Kucharska (dyrektor)   2019-08-31
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2019-08-05
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013