wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VIII/82/19 2019-05-30 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. NIE Uchwalony obowiązujący
II/16/18 2018-11-29 Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2018r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/515/18 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
II/14/18 2018-11-29 Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2018r. w/s określenia stawek podatku od środków transportowych. NIE Uchwalony obowiązujący
II/12/18 2018-11-29 Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2018r. w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XLVIII/515/18 2018-10-19 Uchwała nr XLVIII/515/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/397/17 2017-11-28 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/396/17 2017-11-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/395/17 2017-11-28 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/357/17 2017-06-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/240/16 2016-11-29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/239/16 2016-11-29 w sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/238/16 2016-11-29 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/207/16 2016-06-28 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej. NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/132/15 2015-12-30 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/120/15 2015-11-25 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia