wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII/397/17 2017-11-28 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/396/17 2017-11-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVII/395/17 2017-11-28 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXII/357/17 2017-06-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/240/16 2016-11-29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/239/16 2016-11-29 w sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/238/16 2016-11-29 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/207/16 2016-06-28 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej. NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/132/15 2015-12-30 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/120/15 2015-11-25 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/119/15 2015-11-25 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/118/15 2015-11-25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/117/15 2015-11-25 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. NIE Uchwalony obowiązujący
IX/86/15 2015-06-30 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej – Hali sportowej przy ul. Rzecznej 7 w Szczercowie, Hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach. TAK 0
V/39/15 2015-01-28 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej - Hali sportowej przy ul. Rzecznej 7 w Szczercowie, Hali sportowej przy ul Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia