wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska:

Data: Tytuł: Autor:
2019-02-08 Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Szczerców z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2018-04-25 Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Szczerców z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2018-01-25 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczercowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
2016-09-14 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy w Szczercowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej Wójt Gminy Szczerców
2013-06-05 Nabór na stanowisko Spedjalista ds. koordynacji projektu Wójt Gminy Szczerców
2013-04-23 Nabór na stanowisko Księgowy projektu Wójt Gminy Szczerców
2013-04-09 Nabór na stanowisko referent ds. obsługi kasy Wójt Gminy Szczerców
2012-12-06 Nabór na stanowisko kierownika referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Wójt Gminy Szczerców
2012-11-29 Nabór na stanowisko referent ds. obsługi sekretariatu Wójt Gminy Szczerców
2012-11-28 Nabór na stanowisko radcy prawnego Wójt Gminy Szczerców
2012-11-06 Nabór na stanowiska w Zespole ds. wdrażania i monitorowania przedsięwzięć Wójt Gminy Szczerców
2012-11-06 Nabór na stanowisko młodszy referent ds. gospodarki komunalnej Wójt Gminy Szczerców
2012-10-19 Nabór na stanowiska w Zespole ds. wdrażania i monitorowania przedsięwzięć Wójt Gminy Szczerców
2012-10-19 Nabór na stanowisko referent ds. gospodarki komunalnej Wójt Gminy Szczerców
2012-07-02 Nabór na stanowisko referent ds. budowlanych Wójt Gminy Szczerców
2012-06-19 Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publ. Gimnazjum Wójt Gminy Szczerców
2012-05-09 Nabór na stanowisko Kierownika Zesp. Obsługi Placówek Oświatowych Gm. Szczerców Wójt Gminy Szczerców
2012-03-28 Nabór na stanowisko referent ds. inwestycji i zamówień publicznych Wójt Gminy Szczerców
2012-03-28 Nabór na stanowisko kierownika ref. Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wójt Gminy Szczerców
2012-03-28 Nabór na stanowisko kierownika referatu Gospodarki Komunalnej Wójt Gminy Szczerców