wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Postepowanie kwalifikacyjne - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2018-02-06 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 1/18 dotyczącym konkursu na stanowisko urzędnicze
2017-10-23 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 1/17
2017-01-31 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na kierownika SPZOZ w Szczercowie
2016-09-27 Lista kandydatów, spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 4/16 Sekretarz Gminy Szczerców
2016-04-01 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 3/16
2016-02-16 Lista kandydatów, spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 1/16 Wójt Gminy Szczerców
2015-12-15 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 5/15
2012-02-14 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent ds inw. i zam. publ. Marek Kamiński
2012-02-13 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent ds obsługi kasy Marek Kamiński
2011-10-19 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent ds obsługi kasy Marek Kamiński
2011-10-19 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - kier. ref. Inw. i Zam. Publ. Marek Kamiński
2011-05-30 Lista kandydatów spełn. wym. form. Mł. referent ds. współp. z org. pozarządowymi Marek Kamiński
2011-05-25 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Radca Prawny Wójt Gminy Szczerców
2011-03-15 Lista kandydatów spełniających wym. form. kierownik referatu Inw. i Zam. Publ. Marek Kamiński
2011-03-15 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Aplikant Straży Gminnej Marek Kamiński
2011-03-07 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne -spec. ds utrzym. pasów drogowych Wójt Gminy Szczerców
2009-10-27 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Strażnik Straży Gminnej Marek Kamiński
2008-05-30 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Strażnik Straży Gminnej Marek Kamiński
2008-03-31 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Komendant Straży Gminnej Marek Kamiński
2008-03-21 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent ds. obsługi Rady Gminy Marek Kamiński
2008-02-12 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Spec. ds. ewidencji ludności Marek Kamiński
2007-10-16 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Kierownik USC Marek Kamiński