wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Danuta Maria Idzikowska Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (BR - 1)
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Jarosław Piotrowski Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki (RS-1)
Teresa Rosiak Kierownik Referatu Oświaty (KRO)
Dorota Słowińska Skarbnik (SKR)
Agnieszka Szubert Kierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich (SO - 2)
Aneta Wolska Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego (FIK - 1)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Anna Maria Beśka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 3)
Agnieszka Cywińska ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)
Anna Dworniak Pomoc administracyjna (PA)
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Mariusz Grzybek ds. Gospodarki Komunalnej (BR - 6)
Danuta Maria Idzikowska ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (BR - 2)
Danuta Maria Idzikowska Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (BR - 1)
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)
Renata Jachimczak ds. Obsługi Kasy (FIK - 7)
Artur Jędraszek ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)
Martyna Kałużna Pomoc administracyjna (PA)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Ewa Agnieszka Kozubal ds. Gospodarki Gruntami (BR - 4)
Aneta Krzyżańska ds. Obsługi Sekretariatu (ORG - 2)
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)
Lidia Kuniewska ds. płacowych (RO - 3)
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)
Strona 1 z 2 (48 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Anna Maria Beśka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 3)Referat Finansowo - Księgowy
Agnieszka Cywińska ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)Referat Finansowo - Księgowy
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)USC, Referat Spraw Obywatelskich
Anna Dworniak Pomoc administracyjna (PA)Referat Oświaty
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)Referat Organizacyjny
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)Referat Organizacyjny
Mariusz Grzybek ds. Gospodarki Komunalnej (BR - 6)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Danuta Maria Idzikowska ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (BR - 2)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Danuta Maria Idzikowska Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (BR - 1)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)Straż Gminna
Renata Jachimczak ds. Obsługi Kasy (FIK - 7)Referat Finansowo - Księgowy
Artur Jędraszek ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Martyna Kałużna Pomoc administracyjna (PA)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)Wójt Gminy Szczerców
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)Referat Organizacyjny
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)Sekretarz Gminy
Ewa Agnieszka Kozubal ds. Gospodarki Gruntami (BR - 4)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Aneta Krzyżańska ds. Obsługi Sekretariatu (ORG - 2)Referat Organizacyjny
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)Referat Oświaty
Lidia Kuniewska ds. płacowych (RO - 3)Referat Oświaty
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)Referat Finansowo - Księgowy
Strona 1 z 2 (48 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2020-05-29
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2020-05-29
   Agnieszka Grabowska (Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie)   2020-05-28
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2020-05-28
   Sylwia Dobrowolska (Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2020-04-30
   Łucja Maria Majchrzak (dyrektor)   2020-04-28
   Daniela Stanisława Wieczorek (kierownik)   2020-04-28
   Mariusz Ignasiak   2020-04-24
   Anna Krawczyńska (z-ca kierownika)   2020-04-24
   Aleksandra Barbara Siciarz (dyrektor szkoły)   2020-04-22
   Sławomir Brzeziński (dyrektor)   2020-04-22
   Justyna Felisiak (dyrektor)   2020-04-22
   Barbara Kałużewska (kierownik)   2020-03-04
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-10-15
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-10-15
   Regina Kucharska (dyrektor)   2019-10-07
   Longina Anna Hałada (p.o. dyrektora)   2019-09-30
   Longina Hałada (dyrektor szkoły)   2019-09-27
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-09-01
   Katarzyna Kucharska (dyrektor)   2019-08-31
   Regina Kucharska (dyrektor)   2019-08-31
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2019-08-05
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013