wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Jarosław Piotrowski Kierownik Referatu Sportu, Rekreacji i Turystyki (RS-1)
Teresa Rosiak Kierownik Referatu Oświaty (KRO)
Dorota Słowińska Skarbnik (SKR)
Agnieszka Szubert Kierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich (SO - 2)
Aneta Wolska Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego (FIK - 1)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Adam Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Anna Maria Beśka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 3)
Agnieszka Cywińska ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)
Mariusz Grzybek ds. Gospodarki Komunalnej (BR - 6)
Danuta Maria Idzikowska ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (BR - 2)
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)
Artur Jędraszek Pomoc Administracyjna (RI - 5)
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)
Ewa Agnieszka Kozubal ds. Gospodarki Gruntami (BR - 4)
Aneta Krzyżańska ds. Obsługi Sekretariatu (ORG - 2)
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)
Lidia Kuniewska ds. płacowych (RO - 3)
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)
Anna Małecka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 2)
Elżbieta Mielczarek ds. Obsługi Rady Gminy (ORG - 3)
Agata Moskal Strażnik Gminny (SG-2)
Kamila Pietrzyk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ORG - 7)
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Andrzej Adam Anczykowski ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Anna Maria Beśka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 3)Referat Finansowo - Księgowy
Agnieszka Cywińska ds. Księgowości Podatków (FIK - 6)Referat Finansowo - Księgowy
Anna Dróżdż ds. Ewidencji Ludności (SO - 1)USC, Referat Spraw Obywatelskich
Wojciech Piotr Gnyp ds. Obsługi Systemu Informatycznego (ORG - 5)Referat Organizacyjny
Wojciech Piotr Gnyp Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (ORG - 4)Referat Organizacyjny
Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego (ORG - 1)Referat Organizacyjny
Mariusz Grzybek ds. Gospodarki Komunalnej (BR - 6)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Danuta Maria Idzikowska ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (BR - 2)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Mariusz Ignasiak Komendant Straży Gminnej (SG-1)Straż Gminna
Artur Jędraszek Pomoc Administracyjna (RI - 5)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy Szczerców (WG - 1)Wójt Gminy Szczerców
Robert Kornacki ds. promocji (ORG - 8)Referat Organizacyjny
Marek Kowal Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 1)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Kowal Sekretarz Gminy (SEK)Sekretarz Gminy
Ewa Agnieszka Kozubal ds. Gospodarki Gruntami (BR - 4)Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Aneta Krzyżańska ds. Obsługi Sekretariatu (ORG - 2)Referat Organizacyjny
Anna Kulińska ds. kadrowych (RO - 2)Referat Oświaty
Lidia Kuniewska ds. płacowych (RO - 3)Referat Oświaty
Andrzej Labryszewski ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych (RI - 2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ewa Langkamer ds. Płac, ZUS i Podatku Dochodowego (FIK - 8)Referat Finansowo - Księgowy
Anna Małecka ds. Księgowości Budżetowej (FIK - 2)Referat Finansowo - Księgowy
Elżbieta Mielczarek ds. Obsługi Rady Gminy (ORG - 3)Referat Organizacyjny
Agata Moskal Strażnik Gminny (SG-2)Straż Gminna
Kamila Pietrzyk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ORG - 7)Referat Organizacyjny
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Katarzyna Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach)   2019-09-01
   Katarzyna Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chabielicach)   2019-08-31
   Regina Kucharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach.)   2019-08-31
   Diana Adasiewicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubcu)   2019-08-05
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002