wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Informacje o Uchwale numer: XXV/196/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Numer: XXV/196/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-11-12
Data wejścia w życie: 2021-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): utrzymanie czystości i porządku
Data publikacji: 2020-11-19
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2020 r. poz. 6206
Uchwała Treść uchwały [177,8 KB], data ogłoszenia pliku: 2020-11-13

 Załączniki

1 [154,69 KB] , data ogłoszenia pliku: 2020-11-24 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Pawlak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Pawlak
Data wytworzenia informacji 2020-11-13
Data udostępnienia informacji 2020-11-13