wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VIII/86/2019 2019-09-10 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/82/2019 2019-06-24 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu za 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
VII/77/2019 2019-06-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/63/2019 2019-05-20 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
V/45/2019 2019-03-29 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
V/44/2019 2019-03-29 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
V/43/2019 2019-03-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/31/2019 2019-02-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/30/2019 2019-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec. NIE Uchwalony obowiązujący
III/29/2018 2018-12-28 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
III/18/2018 2018-12-28 zmiany budżetu na 2018r. TAK Uchwalony obowiązujący
XLI//332/2018 2018-10-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/331/2018 2018-10-11 zmiany budżetu Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/327/2018 2018-09-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/326/2018 2018-09-19 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia