wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVIII/224/2020 2020-12-21 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/223/2020 2020-12-21 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
XXVIII/217/2020 2020-12-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/216/2020 2020-12-21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI/198/2020 2020-11-30 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/195/2020 2020-11-12 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
XXV/194/2020 2020-11-12 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/193/2020 2020-11-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec, NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/188/2020 2020-09-28 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/187/2020 2020-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec, NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/182/2020 2020-08-31 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu za 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/181/2020 2020-08-31 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
XXII/175/2020 2020-08-14 ustalenia diet oraz kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Rusiec. NIE Uchwalony obowiązujący
XXII/173/2020 2020-08-14 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/170/2020 2020-07-14 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia