wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVIII/316/2018 2018-08-27 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/241/2017 2017-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/240/2017 2017-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/239/2017 2017-11-30 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/232/2017 2017-10-25 zmiany opłaty targowej. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/206/2017 2017-06-07 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę NIE Uchwalony obowiązujący
XX/188/2017 2017-03-10 zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/162/2016 2016-12-27 zmiany Uchwały Nr XVI/153/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/153/2016 2016-12-12 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/152/2016 2016-12-12 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017r. TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/151/2016 2016-12-12 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/144/2016 2016-09-13 opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/111/2016 2016-06-14 zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa. NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/110/2016 2016-06-14 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. NIE Uchwalony obowiązujący
X/81/2015 2015-12-23 określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia