wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII/215/2020 2020-12-16 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/202/2020 2020-12-04 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/201/2020 2020-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/199/2020 2020-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/200/202 2020-11-30 obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Rusiec, TAK Uchwalony obowiązujący
XX/172/2020 2020-07-14 opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/161/2020 2020-05-28 opłaty targowej TAK Nieobowiązujący (uchylony)
X/97/2019 2019-10-29 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/96/2019 2019-10-29 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
X/95/2019 2019-10-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
II/15/2018 2018-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
II/14/2018 2018-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-11-30 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/316/2018 2018-08-27 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/241/2017 2017-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia