wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy w Ruścu -

od poniedziałku do piątku
w godz.7.30 do 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Sekretarz Gminy PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK GODZ. 7.30-15.30 PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK GODZ.7.30-15.30
Skarbnik Gminy PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK GODZ. 7.30-15.30 PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, GODZ. 7.30-15.30
Referat finansowy PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, GODZ. 7.30-15.30 PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, GODZ. 7.30-15.30
Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Referat organizacyjny Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Radca Prawny
Kierownik USC Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Wójt Gminy Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Doradca Wójta
Kierownik Referatu Finansowego 7.30 - 15.30