wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
III/29/2018 2018-12-28 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
III/27/2018 2018-12-28 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego TAK Uchwalony obowiązujący
III/25/2018 2018-12-28 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania TAK Uchwalony obowiązujący
III/24/2018 2018-12-28 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Rusiec ,,Posiłek TAK Uchwalony obowiązujący
III/18/2018 2018-12-28 zmiany budżetu na 2018r. TAK Uchwalony obowiązujący
II/15/2018 2018-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
II/14/2018 2018-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-11-30 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/334/2018 2018-10-11 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/333/2018 2018-10-11 zmiany Statutu Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/331/2018 2018-10-11 zmiany budżetu Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/328/2018 2018-09-19 ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/326/2018 2018-09-19 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/319/2018 2018-08-27 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/317/2018 2018-08-27 zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia