wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/172/2020 2020-07-14 opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XX/171/2020 2020-07-14 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec, w roku szkolnym 2020/2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XX/170/2020 2020-07-14 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/166/2020 2020-06-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/161/2020 2020-05-28 opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/160/2020 2020-05-28 w sprawie zasad i form przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rusiec dla wybitnie TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/153/2020 2020-05-28 w sprawie nadania nazwy ulicy TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/152/2020 2020-05-28 niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/151/2020 2020-05-28 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2020 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/149/2020 2020-03-27 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/144/2020 2020-03-27 obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/141/2020 2020-03-27 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/139/2020 2020-03-10 powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/138/2020 2020-03-10 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/136/2020 2020-02-24 wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia