wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/192/2020 2020-09-28 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/190/2020 2020-09-28 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/189/2020 2020-09-28 określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/188/2020 2020-09-28 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/183/2020 2020-08-31 zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/179/2020 2020-08-31 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2019 rok, TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/174/2020 2020-08-14 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXII/173/2020 2020-08-14 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/172/2020 2020-07-14 opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XX/171/2020 2020-07-14 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec, w roku szkolnym 2020/2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XX/170/2020 2020-07-14 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/166/2020 2020-06-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/161/2020 2020-05-28 opłaty targowej TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XVIII/160/2020 2020-05-28 w sprawie zasad i form przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rusiec dla wybitnie TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/153/2020 2020-05-28 w sprawie nadania nazwy ulicy TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia