wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIII/124/2019 2019-12-20 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/122/2019 2019-12-20 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/120/2019 2019-12-20 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rusiec, TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/113/2019 2019-12-20 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych TAK Uchwalony obowiązujący
XI/105/2019 2019-11-15 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/95/2019 2019-10-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
X/93/2019 2019-10-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/92/2019 2019-10-18 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/90/2019 2019-09-10 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/89/2019 2019-09-10 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/87/2019 2019-09-10 dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych, stanowiących TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/86/2019 2019-09-10 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/78/2019 2019-06-24 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
VII/77/2019 2019-06-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/75/2019 2019-06-24 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia