wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/78/2019 2019-06-24 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
VII/77/2019 2019-06-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/75/2019 2019-06-24 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem TAK Uchwalony obowiązujący
VI/72/2019 2019-05-20 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019Ó. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/71/2019 2019-05-20 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/64/2019 2019-05-20 uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusiec“. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/63/2019 2019-05-20 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
V/53/2019 2019-03-29 zmiany Statutu Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
V/52/2019 2019-03-29 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec oraz określenia TAK Uchwalony obowiązujący
V/43/2019 2019-03-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
IV/36/2019 2019-02-21 zasad zwrotu wydatków za świadczenia TAK Uchwalony obowiązujący
IV/31/2019 2019-02-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
III/29/2018 2018-12-28 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
III/27/2018 2018-12-28 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego TAK Uchwalony obowiązujący
III/25/2018 2018-12-28 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia