wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII/149/2020 2020-03-27 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/144/2020 2020-03-27 obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/141/2020 2020-03-27 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/139/2020 2020-03-10 powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/138/2020 2020-03-10 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/136/2020 2020-02-24 wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia TAK Uchwalony obowiązujący
XV/132/2020 2020-02-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020, TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/124/2019 2019-12-20 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/122/2019 2019-12-20 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/120/2019 2019-12-20 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rusiec, TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/113/2019 2019-12-20 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/110/2019 2019-12-20 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XII/107/2019 2019-11-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/105/2019 2019-11-15 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/95/2019 2019-10-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia