wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXV/291/2018 2018-05-24 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/289/2018 2018-05-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/285/2018 2018-04-23 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/274/2018 2018-03-23 podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/270/2018 2018-03-01 podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/263/2018 2018-03-01 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/262/2018 2018-01-12 uchwalenia regulaminu targowiska gminnego. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/259/2018 2018-01-12 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/257/2017 2017-12-21 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/254/2017 2017-12-21 zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruścu. TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/252/2017 2017-12-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/247/2017 2017-11-30 ustanowienia herbu, flagi i innych symboli Gminy Rusiec oraz zasad ich stosowania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/245/2017 2017-11-30 zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/244/2017 2017-11-30 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/241/2017 2017-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia