wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII/311/2018 2018-07-16 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/309/2018 2018-07-16 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/308/2018 2018-07-16 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/305/2018 2018-07-16 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/304/2018 2018-06-21 uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/302/2018 2018-06-21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/299/2018 2018-06-21 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/294/2018 2018-06-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2018. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/292/2018 2018-06-21 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/291/2018 2018-05-24 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/289/2018 2018-05-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/285/2018 2018-04-23 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/274/2018 2018-03-23 podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/270/2018 2018-03-01 podziału Gminy Rusiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/263/2018 2018-03-01 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia