wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIX/328/2018 2018-09-19 ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/326/2018 2018-09-19 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/319/2018 2018-08-27 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/317/2018 2018-08-27 zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/316/2018 2018-08-27 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/315/2018 2018-08-27 zmiany budżetu gminy Rusiec na 2018r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/311/2018 2018-07-16 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/309/2018 2018-07-16 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/308/2018 2018-07-16 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/305/2018 2018-07-16 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/304/2018 2018-06-21 uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/302/2018 2018-06-21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/299/2018 2018-06-21 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/294/2018 2018-06-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2018. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/292/2018 2018-06-21 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia