wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XI/105/2019 2019-11-15 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/95/2019 2019-10-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
X/93/2019 2019-10-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/92/2019 2019-10-18 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/90/2019 2019-09-10 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/89/2019 2019-09-10 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/87/2019 2019-09-10 dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych, stanowiących TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/86/2019 2019-09-10 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/78/2019 2019-06-24 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
VII/77/2019 2019-06-24 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
VII/75/2019 2019-06-24 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem TAK Uchwalony obowiązujący
VI/72/2019 2019-05-20 przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019Ó. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/71/2019 2019-05-20 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/64/2019 2019-05-20 uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusiec“. TAK Uchwalony obowiązujący
VI/63/2019 2019-05-20 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2019. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia