wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urząd Gminy Rusiec - Informacje finansowe 2018 r.

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2019-06-03 Uchwała RIO Nr V/127/2019 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rusiec z wyk. budżetu za rok 2018
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- ZGK
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- Oświata
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- GOPS
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- UG
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- łączne
2019-04-29 Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
2019-03-31 Sprawozdania I kw. 2019 r.
2019-02-28 Uchwała RIO Nr V/33/2019 w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rusiec
2019-02-28 Sprawozdania IV kw. 2018
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/281/2018 w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/282/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Projekt uchwały RADY GMINY RUSIEC w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-11-30 Sprawozdania III kw. 2018
2018-11-30 Opinia RIO
2018-10-29 Opinia RIO w sprawie przebiegu wykoniania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2018 roku
2018-08-08 Opinia RIO
2018-07-31 Rb-NDS za 2017
2018-07-20 Sprawozdania I kw. 2018
2018-07-20 Uchwała o emisji obligacji z dnia 16.07.2018r.
2018-07-20 Uchwała budżetowa na 2018 rok z dnia 16.07.2018 r.(zmiana)
2018-07-20 Uchwała dot. WPF z dnia 16.07.2018r.(zmiana)
2018-07-20 Uchwała budżetowa na 2018 rok z dnia 21.12.2017r.
2018-07-20 Uchwała dot. WPF z dnia 21.12.2017r.
2018-07-20 Zobowiązania Gminy Rusiec według tytułów dłużnych
2018-07-20 Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach oraz o udzielonych poręczeniach
2018-07-20 Opinia RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2016 rok
2018-07-20 Opinia RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017 rok
2018-07-20 Gmina Rusiec - pakiet informacyjny
2018-07-20 Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
2018-07-20 Sprawozdania II kw. 2018
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Rusiec
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rusiec na 2018 rok
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rusiec
2017-11-20 Opinia RIO za I półrocze 2017 i sprawozdanie opisowe Aleksandra Bartkowiak
2017-06-28 Sprawozdania za rok 2016 z wykonania budzetu
2017-03-22 Opinie RIO
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2013
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2014
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2015
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2016
2017-03-22 Sprawozdania za rok 2014 z wykonania budzetu
2017-03-22 Sprawozdania za rok 2015 z wykonania budzetu