wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o Uchwale numer: 0007.XXIX.249.2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Numer: 0007.XXIX.249.2013
Status aktu: Uchwalony - oczekujący
Data podjęcia: 2013-04-24
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [132,04 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marzena Budziak
Data wytworzenia informacji 2013-05-09
Data udostępnienia informacji 2013-05-09