wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zamówienia publiczne urzędu i jednostek organizacyjnych

Rok:
v
Tryb zamówienia:
v
Rodzaj zamówienia:
v
Przedmiot zamówienia:
v
Wadium:
v
Wyczyść

Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Termin składania ofert 
Wysokość wadium 
Tryb zamówienia 
Krótki opis 
Znak Sprawy 
Które postępowanie 
Nazwa Jednostki 
2022-06-300,00 złPrzetarg nieograniczonyĄDostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – ĄWsparcie dzie...ZP.271.11.20221Gmina Suchy Dąb
2022-05-100,00 złPrzetarg nieograniczonyTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębie ZP.271.07.20222Gmina Suchy Dąb
2022-05-100,00 złPrzetarg nieograniczonyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SteblewoZP.271.08.20221Gmina Suchy Dąb
2022-03-290,00 złPrzetarg nieograniczonyTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym DębieZP.271.04.20221Gmina Suchy Dąb
2022-03-160,00 złPrzetarg nieograniczonyBudowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sportowej w Suchym Dębie ZP.271.03.20222Gmina Suchy Dąb
2022-03-150,00 złPrzetarg nieograniczonyOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruc...ZP.271.01.20221Gmina Suchy Dąb
2022-02-240,00 złPrzetarg nieograniczonyPrzebudowa fragmentu ulicy Sportowej w miejscowości Suchy DąbZP.271.02.20221Gmina Suchy Dąb
2022-01-180,00 złPrzetarg nieograniczonyKompleksowa usługa polegająca na dostawie energii elektrycznej (sprzedaż, dystrybucja) ora...ZP.271.12.20211Gmina Suchy Dąb