wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0007.XLIII.281.2018 2018-07-26 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol- Unicon Sp. z o.o. NIE Uchwalony oczekujący
0007.XXXVI.237.2017 2017-11-29 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXVI.236.2017 2017-11-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXV.230.2017 2017-11-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXV.229.2017 2017-11-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXVI.180.2016 2016-12-29 Uchwała w sprawie uzupełnienia tytułu załącznika Nr 7 do uchwały Nr 0007.XXV.166.2016 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 23 listopada 2016 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2017 tytułu załącznika Nr 7 NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XXV.166.2016 2016-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2017 NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XXV.165.2016 2016-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb w 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XXV.164.2016 2016-11-23 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XXV.161.2016 2016-11-23 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XXV.160.2016 2016-11-23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. NIE Uchwalony obowiązujący
2016-09-27 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Odrzucony (nieuchwalony)
0007.XIV.99.2015 2015-12-29 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XIV.98.2015 2015-12-29 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XIII.91.2015 2015-11-26 Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 0007.V.36.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia