wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2017
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Aleksandra Lewandowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie)   2018-04-30
   Agnieszka Księżak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie)   2018-04-30
   Katarzyna Karolina Guzek (Dyrektor Zespoł Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku)   2018-04-27
   Mirosława Dombrowska (Kierownik GOPS)   2018-04-26
   Jerzy Wiśniewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach)   2018-04-23
   Ilona Maria Rompa (Kierownik GZOZ w Suchym Dębie)   2017-11-02
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002