wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2020
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Jerzy Wiśniewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach)   2021-04-30
   Aleksandra Lewandowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie)   2021-04-30
   Agnieszka Księżak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie)   2021-04-26
   Katarzyna Karolina Guzek (Dyrektor Zespoł Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku)   2021-02-18
   Justyna Szostak (Kierownik GOPS)   2021-02-02
   Katarzyna Raczkiewicz (Kierownik GOPS)   2020-12-31
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015