wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Brejwo Zastępca Wójta ()
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)
Henryka Król Wójt (Wójt)
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. informacji niejawnych (WIN)
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (ROP)
Hanna Brejwo Zastępca Wójta ()
Piotr Stanisław Cichorz Robotnik gospodarczy (SOS)
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)
Elżbieta Halbecka Sprzątaczka (SOS)
Grażyna Holender Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (FPL)
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)
Henryka Król Wójt (Wójt)
Izabela Kruszewska Podinspektor ds. kultury i sportu (SKS)
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji (RGN)
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych (FWP)
Magdalena Pielacha Podinspektor ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej (RIR)
Katarzyna Plichta Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB)
Karina Prądzyńska Inspektor ds. wydatków oświatowych (FWO)
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami i transportu (RGO)
Izabela Rokicka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (SRG)
Izabela Rokicka Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej (SOB)
Mariusz Zawolski Inspektor ds.informatycznych (SOI)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. informacji niejawnych (WIN)Stanowisko ds. informacji niejawnych
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (ROP)Stanowisko ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Hanna Brejwo Zastępca Wójta ()Z-ca Wójta
Piotr Stanisław Cichorz Robotnik gospodarczy (SOS)Stanowiska pomocnicze
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)Skarbnik
Elżbieta Halbecka Sprzątaczka (SOS)Stanowiska pomocnicze
Grażyna Holender Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (FPL)Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
Henryka Król Wójt (Wójt)Wójt
Izabela Kruszewska Podinspektor ds. kultury i sportu (SKS)Stanowisko ds. kultury i sportu
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji (RGN)Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)Z-ca Skarbnika
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych (FWP)Stanowisko ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych
Magdalena Pielacha Podinspektor ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej (RIR)Stanowisko ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Katarzyna Plichta Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB)Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Karina Prądzyńska Inspektor ds. wydatków oświatowych (FWO)Stanowisko ds. wydatków oświatowych
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami i transportu (RGO)Stanowisko ds. gospodarki odpadami i transportu
Izabela Rokicka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (SRG)Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Izabela Rokicka Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej (SOB)Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej
Mariusz Zawolski Inspektor ds.informatycznych (SOI)Stanowisko ds. informatycznych
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2020
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Justyna Szostak (Kierownik GOPS)   2021-02-02
   Katarzyna Raczkiewicz (Kierownik GOPS)   2020-12-31
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014