wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Brejwo Zastępca Wójta (Zastępca)
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik Gminy (BP)
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy (RP)
Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb (Wójt)
Aleksandra Matusz Sekretarz Gminy (PP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych (OP)
Hanna Brejwo Zastępca Wójta (Zastępca)
Olga Brzozowska Podinspektor ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami (KS)
Olga Brzozowska Sekretarka (OB)
Marzena Barbara Budziak Inspektor ds. oświatowych (OŚ)
Piotr Stanisław Cichorz Robotnik gospodarczy (G)
Wiesława Czuszyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Jarosław Dutkowski Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PO)
Jarosław Dutkowski Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC)
Jarosław Dutkowski Podinspektor ds. infrastruktury drogowej (DR)
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik Gminy (BP)
Elżbieta Halbecka Sprzątaczka (G)
Grażyna Holender Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy (RP)
Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb (Wójt)
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (GN)
Anna Łyszcz Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Aleksandra Matusz Sekretarz Gminy (PP)
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Karina Prądzyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki komunalnej i transportu (GK)
Izabela Rokicka Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OB)
Marek Fryderyk Sawicki Podinspektor ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej (IR)
Wioleta Wichmann Młodszy referent ds. księgowości budżetowej (BP)
Mariusz Zawolski Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy (OB)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych (OP)Stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Hanna Brejwo Zastępca Wójta (Zastępca)Zastępca Wójta
Olga Brzozowska Podinspektor ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami (KS)Stanowisko ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami
Olga Brzozowska Sekretarka (OB)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Marzena Barbara Budziak Inspektor ds. oświatowych (OŚ)Stanowisko ds. oświatowych
Piotr Stanisław Cichorz Robotnik gospodarczy (G)Obsługa
Wiesława Czuszyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Jarosław Dutkowski Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PO)Pion ochrony
Jarosław Dutkowski Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC)Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Jarosław Dutkowski Podinspektor ds. infrastruktury drogowej (DR)Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik Gminy (BP)Skarbnik Gminy
Elżbieta Halbecka Sprzątaczka (G)Obsługa
Grażyna Holender Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Karol Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy (RP)Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy
Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb (Wójt)Wójt Gminy Suchy Dąb
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (GN)Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji
Anna Łyszcz Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Aleksandra Matusz Sekretarz Gminy (PP)Sekretarz Gminy
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Karina Prądzyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki komunalnej i transportu (GK)Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i transportu
Izabela Rokicka Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OB)Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Marek Fryderyk Sawicki Podinspektor ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej (IR)Stanowisko ds. inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Wioleta Wichmann Młodszy referent ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Budżetu i Podatków
Mariusz Zawolski Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy (OB)Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Sekretarz Gminy
   Aleksandra Matusz   2019-07-25
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006