wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Cyra Sekretarz (SSE)
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)
Henryka Król Wójt (Wójt)
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)
Paweł Richter Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (ROP)
Justyna Cyra Sekretarz (SSE)
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)
Grażyna Holender Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (FPL)
Henryka Król Wójt (Wójt)
Izabela Kruszewska Podinspektor ds. kultury i sportu (SKS)
Hanna Lech Sekretarka (SOS)
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji (RGN)
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)
Katarzyna Moske Pracownik gospodarczy (RDR)
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych (FWP)
Katarzyna Plichta Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB)
Karina Prądzyńska Inspektor ds. wydatków oświatowych (FWO)
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami i transportu (RGO)
Paweł Richter Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)
Izabela Rokicka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (SRG)
Izabela Rokicka Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej (SOB)
Wioleta Zawolska Podinspektor ds. księgowości budżetowej (BP)
Mariusz Zawolski Inspektor ds. informatycznych (SOI)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Szymon Benedyk Podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (ROP)Stanowisko ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Justyna Cyra Sekretarz (SSE)Sekretarz
Joanna Barbara Gliniecka Skarbnik (FSG)Skarbnik
Grażyna Holender Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (FPL)Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Henryka Król Wójt (Wójt)Wójt
Izabela Kruszewska Podinspektor ds. kultury i sportu (SKS)Stanowisko ds. kultury i sportu
Hanna Lech Sekretarka (SOS)Stanowiska pomocnicze
Zbigniew Stanisław Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji (RGN)Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji
Anna Łyszcz Z-ca Skarbnika (FZS)Z-ca Skarbnika
Katarzyna Moske Pracownik gospodarczy (RDR)Stanowiska pomocnicze
Barbara Renata Parzymies Inspektor ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych (FWP)Stanowisko ds. windykacji podatkowej i opłat lokalnych
Katarzyna Plichta Podinspektor ds. księgowości budżetowej (FKB)Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Karina Prądzyńska Inspektor ds. wydatków oświatowych (FWO)Stanowisko ds. wydatków oświatowych
Marcin Raczkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami i transportu (RGO)Stanowisko ds. gospodarki odpadami i transportu
Paweł Richter Kierownik Referatu Rozwoju Gminy (RRG)Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
Izabela Rokicka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (SRG)Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Izabela Rokicka Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej (SOB)Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej
Wioleta Zawolska Podinspektor ds. księgowości budżetowej (BP)Referat Finansowy
Mariusz Zawolski Inspektor ds. informatycznych (SOI)Stanowisko ds. informatycznych
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Zygmunt Rzaniecki (Dyrektor Szkoły)   2022-04-29
   Jerzy Wiśniewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach)   2022-04-29
   Monika Ficek (Dyrektor Szkoły)   2022-04-28
   Agnieszka Księżak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej)   2022-04-27
   Justyna Szostak (Kierownik GOPS)   2022-04-21
   Aleksandra Lewandowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie)   2021-10-18
   Katarzyna Karolina Guzek (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku)   2021-10-05
   Monika Ficek (Dyrektor Szkoły)   2021-09-29
   Zygmunt Rzaniecki (Dyrektor Szkoły)   2021-09-26
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016