wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego urzędu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
SOA.0050.7.2021 2021-01-07 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.45.2020 2020-06-12 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.31.2020 2020-05-06 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.102.2019 2019-10-23 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.92.2019 2019-09-09 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.68.2019 2019-06-28 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Nieobowiązujący (uchylony)
OB.0050.12.2018 2018-12-20 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.8.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.10.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
OB.0050.281.2018 2018-02-07 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
OB.0050.232.2017 2017-08-16 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
OB.0050.113.2016 2016-04-27 Zarządzenie zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 160/2009 Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.12.2015 2015-02-02 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
0007.IV.30.2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.318.2014 2014-08-14 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia