wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
FSG.0050.34.2020 2020-05-13 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.32.2020 2020-05-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.29.2020 2020-05-06 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenie Nr OB.0050.61.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczk NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.31.2020 2020-05-06 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.27.2020 2020-04-28 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.25.2020 2020-04-22 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenie Nr ZOŚ.0050.8.2020 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.24.2020 2020-04-02 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.21.2020 2020-03-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.19.2020 2020-03-25 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.17.2020 2020-03-16 Zarządzenie w sprawie zasad pracy zdalnej i w innych godzinach pracy niż wynikających z regulaminu organizacyjnego w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronowirusem COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.14.2020 2020-02-28 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.13.2020 2020-02-13 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.11.2020 2020-02-06 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.9.2020 2020-01-31 Zarządzenie sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.8.2020 2020-01-31 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia