wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.331.2018 2018-11-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019 -2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.316.2018 2018-09-07 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw współpracy pomiędzy Młodzieżową Radą Gminy Suchy Dąb a organami Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.315.2018 2018-09-07 Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.310.1.2018 2018-08-17 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.294.2018 2018-04-24 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.293.2018 2018-04-12 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.290.2018 2018-04-03 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowiska urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.289.2018 2018-03-30 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.288.2018 2018-03-27 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.287.2018 2018-03-14 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.286.2018 2018-03-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.284.2018 2018-02-20 Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.283.2018 2018-02-20 Zarządzenie w sprawie odmowy przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.282.2018 2018-02-07 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Dąb zatrudnionych na podstawie umowy o pracę NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.281.2018 2018-02-07 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia