wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
SSE.0050.106.2019 2019-11-05 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.105.2019 2019-10-31 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach, szczelności zbiorników bezodpływowych, prawidłowości segregowania odpadów komunalnych oraz przestrzegania zapisów Regulaminu utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.104.2019 2019-10-31 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.103.2019 2019-10-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.102.2019 2019-10-23 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.100.2019 2019-10-16 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.101.2019 2019-10-16 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.97.2019 2019-10-10 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.98.2019 2019-10-10 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SKS.0050.96.2019 2019-10-07 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
SKS.0050.95.1.2019 2019-09-25 Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.95.2019 2019-09-24 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.94.2019 2019-09-20 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.93.2019 2019-09-11 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ĄZa życiemÓ, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.92.2019 2019-09-09 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia