wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
SOA.0050.17.2020 2020-03-16 Zarządzenie w sprawie zasad pracy zdalnej i w innych godzinach pracy niż wynikających z regulaminu organizacyjnego w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronowirusem COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.14.2020 2020-02-28 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.13.2020 2020-02-13 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.11.2020 2020-02-06 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.9.2020 2020-01-31 Zarządzenie sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.8.2020 2020-01-31 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.12.2020 2020-01-31 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.10.2020 2020-01-31 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.7.2020 2020-01-17 Zarządzenie w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.6.2020 2020-01-17 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.5.2020 2020-01-17 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.4.2020 2020-01-17 Zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.3.2020 2020-01-16 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.2.2020 2020-01-16 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.1.2020 2020-01-15 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia