wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.201.2017 2017-04-07 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.200.2017 2017-04-07 Zarządzenie w sprawie powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji powstałej w wyniku działalności Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.199.2017 2017-03-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.198.2017 2017-03-27 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.197.2017 2017-03-27 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.196.2017 2017-03-21 Zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.194.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.193.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.192.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.191.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.190.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.189.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu -przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.188.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu -przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.187.2017 2017-03-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu -przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.185.2017 2017-03-02 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia