wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
GOPS.0050.135.2020 2020-01-17 Zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.134.2020 2020-01-16 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.133.2020 2020-01-16 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.1.2020 2020-01-15 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.128.2019 2019-12-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.127.2019 2019-12-23 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSP.0050.125.2019 2019-12-17 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.122.2019 2019-12-12 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.121.2019 2019-12-11 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.120.2019 2019-11-29 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.119.2019 2019-11-29 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, oraz świadczenia w ramach programu ĄDobry StartÓ NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.118.2019 2019-11-29 Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży ĄZa życiemÓ oraz świadczenia w ramach programu ĄDobry StartÓ NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.113.2019 2019-11-20 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychw wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.112.2019 2019-11-20 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.116.2019 2019-11-20 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokalu - przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia