wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.52.2019 2019-05-15 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźlinach NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.51.2019 2019-05-10 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.50.2019 2019-05-09 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń wychowawczych NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.49.2019 2019-05-09 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń wychowawczych NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.48.2019 2019-05-09 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń w ramach programu ĄDobry Start" NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.47.2019 2019-05-08 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr OB.0050.45.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźlinach NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.46.2019 2019-04-26 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.45.2019 2019-04-26 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźlinach NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.44.2019 2019-04-25 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia etapu gminnego w konkursie plastycznym NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.43.2019 2019-04-12 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.42.2019 2019-04-11 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.41.2019 2019-03-29 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.39.2019 2019-03-28 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.38.2019 2019-03-22 Zarządzenie w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.37.2019 2019-03-20 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia