wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.294.2018 2018-04-24 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.293.2018 2018-04-12 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.290.2018 2018-04-03 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowiska urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.289.2018 2018-03-30 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.288.2018 2018-03-27 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.287.2018 2018-03-14 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.286.2018 2018-03-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.284.2018 2018-02-20 Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.283.2018 2018-02-20 Zarządzenie w sprawie odmowy przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.282.2018 2018-02-07 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Dąb zatrudnionych na podstawie umowy o pracę NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.281.2018 2018-02-07 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
OB.0050.279.2018 2018-01-30 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.276.2018 2018-01-10 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej – znak sprawy ZP.271.2.2018 NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.275.2018 2018-01-10 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej – znak sprawy ZP.271.1.2018 NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.274.2017 2017-12-29 Zarządzenie w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia