wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.17.2018 2019-01-16 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.16.2018 2019-01-02 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.14.2018 2019-01-02 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.12.2018 2018-12-20 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.7.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.10.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
OB.0050.6.2018 2018-12-07 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.4.2018 2018-12-04 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.3.2.2018 2018-11-30 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.3.2018 2018-11-26 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.331.2018 2018-11-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019 -2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.316.2018 2018-09-07 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw współpracy pomiędzy Młodzieżową Radą Gminy Suchy Dąb a organami Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.315.2018 2018-09-07 Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.310.1.2018 2018-08-17 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.294.2018 2018-04-24 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia