wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
RGN.0050.50.2020 2020-07-06 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.48.2020 2020-06-25 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.47.2020 2020-06-15 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 2 lutego 2015 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.46.2020 2020-06-15 Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.44.2020 2020-06-09 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.42.2020 2020-06-04 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.41.2020 2020-05-29 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Nieobowiązujący (uchylony)
RGN.0050.40.2020 2020-05-29 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Nieobowiązujący (uchylony)
RGN.0050.39.2020 2020-05-29 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.38.2020 2020-05-29 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu przeznaczonego do sprzedaży stanowiącego własność Gminy Suchy Dąb NIE Nieobowiązujący (uchylony)
FSG.0050.37.2020 2020-05-29 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.36.2020 2020-05-14 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu przeznaczonego do sprzedaży stanowiącego własność Gminy Suchy Dąb NIE Nieobowiązujący (uchylony)
RGN.0050.35.2020 2020-05-14 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu przeznaczonego do sprzedaży stanowiącego własność Gminy Suchy Dąb NIE Nieobowiązujący (uchylony)
FSG.0050.34.2020 2020-05-13 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.32.2020 2020-05-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia