wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
GOPS.0050.93.2019 2019-09-11 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ĄZa życiemÓ, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.89.2019 2019-08-29 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.88.2019 2019-08-28 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.87.2019 2019-08-28 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.86.2019 2019-08-23 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.84.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.83.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.82.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.81.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.80.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.79.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.78.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.85.2019 2019-08-14 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.76.2019 2019-08-13 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej – znak sprawy ZP.271.01.2019 NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.75.2019 2019-08-13 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia