wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
OB.0050.31.2019 2019-03-05 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.25.2019 2019-02-04 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.24.2019 2019-02-04 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.23.2019 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.22.2019 2019-01-28 Zarządzenie w sprawie opłat za okazjonalny najem gruntów, lokali użytkowych i wyposażenia stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.20.2019 2019-01-22 Zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.19.2019 2019-01-22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.18.2019 2019-01-16 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.17.2019 2019-01-16 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.16.2019 2019-01-02 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.14.2019 2019-01-02 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.13.2018 2018-12-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.12.2018 2018-12-20 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.7.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.10.2018 2018-12-10 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Dębie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia