wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
ROP.0050.2.2021 2021-01-05 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.1.2021 2021-01-05 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.76.2020 2020-11-13 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.75.2020 2020-11-13 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2033 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.72.2020 2020-10-28 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSP.0050.69.2020 2020-10-08 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.68.2020 2020-09-30 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.66.2020 2020-09-22 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.63.2020 2020-09-09 Zarządzenie w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Dąb objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.62.2020 2020-09-04 Zarządzenie w sprawie opracowania zakresu szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.61.2020 2020-09-01 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.60.2020 2020-08-26 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
RGN.0050.59.2020 2020-08-26 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie, dzierżawę, najem i rokowań na zbycie nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.58.2020 2020-08-25 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.57.2020 2020-08-20 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenie Nr ZOŚ.0050.8.2020 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia