wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Stok Lacki – Folwark, gmina Siedlce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jest jako działki: 862/1 862/3 1269

Data: 2018-01-26
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-01-26
Data udostępnienia informacji 2018-01-26